In Nederland zijn de kerken volledig onafhankelijk van financiering door de overheid. De enige directe financieringsstroom van de overheid aan de Nederlandse kerken is de monumentenzorg, indien van toepassing. De belangrijkste inkomstenbron vormen dus de collectes onder de gelovigen en de jaarlijkse kerkbijdrage. Ieder jaar organiseren de kerken ook de actie ‘Kerkbalans’, waarbij extra geld opgehaald wordt voor bijvoorbeeld onderhoud aan gebouwen.

Onder de andere kopjes vindt u informatie hoe u kunt bijdragen, met geld of door mee te doen als vrijwilliger.