Pastoor Johannes W. Janssen
Kerkstraat 6
6413 EL Heerlen
telefoon: 045-521 24 50
Diaken Herman Janssen
Klingbemden186
6441 KS Brunssum
telefoon: 045-527 30 20
mobiel: 06 270 94 262