* De bijdrage voor rouw- en trouwdiensten wordt niet gevraagd aan parochianen die in vier jaren voorafgaand aan de dag van de betreffende kerkdienst c.q. crematorium-aanwezigheid, kerkbijdrage hebben betaald (of aan de parochie van waaruit zij zijn verhuisd naar de huidige parochie) en per jaar tenminste het gemiddelde van de in deze jaren geldende minimumkerkbijdrage hebben betaald.
De minimumbijdrage kerkbijdrage is vastgesteld op € 110 voor 2019. Het richtsnoer voor de kerkbijdrage is 1% van het netto inkomen van een economische eenheid.
De Diocesane Financiële Commissie van het bisdom Roermond heeft voor parochies in Limburg de volgende http://www.bisdom-roermond.nl/misstipendia voor misstipendia en kerkbijdrage voor 2019 vastgesteld.

Eenvoudige dienst door de week (leesmis)12,50
Eucharistieviering op zaterdagavond of zondag27,50
Jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere zaterdag- of zondagmissen worden gehouden275,00
Uitvaartdienst*440,00
Huwelijksmis*440,00
Bijdrage voor begeleiding naar crematorium of een begraafplaats buiten de parochie na een voorafgaande kerkdienst60,00
Bijdrage voor begeleiding van een parochiepriester/diaken in crematorium zonder een voorafgaande kerkdienst440,00
Eucharistieviering op zaterdagavond en zondag, 20 jaar550,00
Eucharistieviering op zaterdagavond en zondag, 10 jaar275,00
Eucharistieviering op zaterdagavond en zondag, 5 jaar137,50
Eenvoudige dienst door de week (leesmis), 10 jaar125,00
Eenvoudige dienst door de week (leesmis), 20 jaar250,00
Eenvoudige dienst door de week (leesmis), 5 jaar62,50
Bijdrage voor een avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in de parochiekerk (extra dienst)440,00