Vanaf 1 juli is er officieel geen maximum meer aan het aantal parochianen dat de H. Mis mag bijwonen. De 1,5 meter-regel blijft echter van toepassing in alle kerken. Dat betekent in de praktijk dat de kerken nog niet vol kunnen zitten. Hoe gaat dat in zijn werk?

In de Corneliuskerk in Heerlerheide mogen de banken om en om gebruikt worden. U kunt gaan zitten in de banken met een groene stip. Voor de duidelijkheid hebben we in de niet-toegankelijke banken de misboekjes weggehaald. In een bank dient u op minimaal 1,5 meter afstand van een andere parochiaan te gaan zitten. Alleen personen uit hetzelfde huishouden mogen wel naast elkaar gaan zitten. Als de banken in het middenschip van de Corneliuskerk bezet zijn, kunt u ook gebruik maken van de zijbankjes met een groene stip en van de banken bij de doopkapel en het Corneliusaltaar met een groene stip. Op die manier moet het lukken om op veilige afstand van elkaar de H.Mis bij te wonen.

In de Gerardus Majellakerk Heksenberg en de H. Hart van Jezuskerk in Schandelen zijn ook de banken om en om voorzien van groene stippen.

In alle kerken geldt dat u bij het betreden en verlaten van de kerk en bij het ter communie 1,5 meter afstand dienst te houden. Ook de andere algemene maatregelen blijven van toepassing. Dus kom niet naar de kerk als u verkoudheidsklachten heeft. Kom ook niet als een van uw huisgenoten koorts heeft of last van benauwdheid. Was regelmatig uw handen, hoest en nies in uw elleboog en schud geen handen.