Pastoor Johannes W. Janssen
Kerkstraat 6
6413 EL Heerlen
telefoon: 045-521 24 50
Kapelaan Rijo Muprappallil
Meezenbroekerweg 114
6412 VM Heerlen
telefoon: 045-572 34 73
Diaken Herman Janssen
Klingbemden186
6441 KS Brunssum
telefoon: 045-527 30 20
mobile: 06 270 94 262