Het Huwelijk

Het Huwelijk

TROUWEN IN DE KERK
Het grootste geschenk dat God aan mensen gaf is de liefde en heel in het bijzonder de liefde tussen man en vrouw. Als beiden de wens hebben om voor altijd het leven met elkaar te delen, is er geen mooier begin dan elkaar trouw te beloven in de kerk: voor Gods aangezicht dus, opdat Hij in het huwelijk aan het samenleven van man en vrouw zijn zegen kan geven. Man en vrouw beloven elkaar deze trouw ten overstaan van een kerkelijke bedienaar (een priester of diaken) en twee getuigen.
Kerkelijke huwelijksvieringen vinden altijd plaats ná een burgerlijke huwelijkssluiting, zonder de burgerlijke huwelijkssluiting is een kerkelijk huwelijk in ons land verboden.
Als er de wens is om een kerkelijk huwelijk te sluiten, neem dan contact op met het parochiebureau. Daarna zal de priester met u  een afspraak maken. In dit gesprek zullen alle dingen besproken worden die nodig zijn om de definitieve voorbereiding in gang te kunnen zetten.
Er zal gesproken worden over het huwelijk, de eucharistie viering met de muziek die door een van de koren verzorgd kan worden en al wat er nog meer bij komt.

Isolde Philips

Reacties zijn gesloten.