Het Dopsel

Het Dopsel

In dit filmpje wordt uitgelegd wat het Sacrament van het doopsel is.

Kind laten dopen?

De geboorte van een nieuwe mens is een groot wonder. Het is een voorrecht als man en vrouw nieuw leven mogen voortbrengen, meewerken aan Gods Scheppingsplan, ontsproten aan hun wederzijdse liefde.

Ouders nemen zich altijd voor om goed voor hun kindje te zorgen voor wat betreft voeding, kleding, rust en al wat er nodig is om een kindje goed te laten opgroeien. Maar niet alleen deze zaken zijn van belang, maar ook het geestelijke, immers een mens kan niet zonder. Daarom is het een groot goed als ouders hun kindje door het H. Doopsel in Gods Hand terugleggen en Hem vragen hun kindje in zijn leven te leiden. Door de doop wordt iemand opgenomen in de kerkgemeenschap.

AANMELDEN

Wanneer u uw kind wilt aanmelden om te laten dopen, kunt u contact opnemen met het parochiebureau.

PEETOUDERS

Bij een doop zijn peetouders nodig, die getuige zijn bij de doop en ook tot taak hebben om toe te zien dat hun petekind ook werkelijk volgens het Katholiek geloof wordt opgevoed. Als kerkgemeenschap willen wij zo de grote waarde van het doopsel nog eens onderstrepen.

VOLWASSENEN DOOPSEL

Wanneer een volwassene of een groter kind om het doopsel vraagt zal er een aparte voorbereiding aan voorafgaan. Het doopsel is noodzakelijk om de eerste Communie te kunnen doen. De doopvoorbereiding kan worden geïntegreerd in de voorbereiding op de eerste Communie en het sacrament van het Vormsel.

Isolde Philips

Reacties zijn gesloten.