Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast, meer informatie op de website van het bisdom.


Christus is verrezen – Alleluia.

Wat een mooi begin zou moeten zijn van het voorjaar en de Paastijd, is verworden tot een tijd, nog nooit meegemaakt. Zoveel mogelijk thuis blijven, 1,5 meter afstand houden van elkaar. Je ouders of grootouders niet mogen bezoeken. Communievieringen verplaatst naar latere datum. Geen openbare eredienst meer. Geen afscheid meer kunnen nemen van dierbaren zoals we gewend zijn. Zo triest. Zo onwezenlijk in ons leven. Het voorjaar stimuleert normaliter mensen om de winter weer op te bergen en de boel weer goed schoon te maken. Om er samen uit te trekken en om te genieten van het leven.

Hopelijk duurt dit niet te lang. Een spanningsboog kan nooit lang onder spanning staan.

We zien wel dat we voorzichtiger met elkaar omgaan. Dat we ervaren hoe kwetsbaar we zijn. Niet alles in eigen hand hebben. Dit zet mensen er ook toe aan om na te denken over henzelf en hun leven.

Onze kerken zijn dan wel niet geopend voor de openbare eucharistievieringen, maar wel voor persoonlijk gebed bij de Heer van Leven en dood. Hij, wiens dood en verrijzenis wij in deze dagen hebben herdacht, nodigt ons uit om bij Hem te komen om ons te laten sterken.

Velen leven met angst voor het onzekere, ongewisse. Maar alleen Jezus kan ons die ultieme zekerheid geven die we nodig hebben, juist in deze tijd. Ons leven ligt in Zijn handen. In dat vertrouwen kunnen we veel voor elkaar betekenen. Ook al kun je niet bij elkaar komen door C., maar je kunt elkaar helpen door te bidden tot God, Moge Hij onze dierbaren sterken en onze aanwezigheid laten voelen. Gods vaderlijke Liefde heeft de afstand overbrugd tussen Hemel en Aarde. Het was een lijdensweg voor Hem en Zijn Zoon.
Maar zij wisten: als wij volhouden zal de mensheid weer thuis kunnen komen.

Wees sterk en verstevig de band met Hem. In mijn privémissen zal ik uw intenties bij God brengen.
Pastoor J.W. Janssen


Voor de lezingen van vandaag: kijk hier >