Actie Kerkbalans 2019

De toekomst van de kerk in onze parochie hebben wij deels zelf in de hand. Deze hangt af van onze betrokkenheid. Betrokken door mee bidden, mee werken en mee betalen. Bemoedigend vind ik het, dat zoveel mensen het waarderen dat de kerk er is, zeker op speciale momenten: bij een afscheid, bij een doopsel, bij feesten en voor een flink aantal ook gewoon iedere zondag.

In ons land moeten we de kosten van het kerkgebouw, de verwarming, het kerkelijk leven en alles wat erbij komt zelf als parochianen dragen. We ontvangen geen subsidie van de Overheid, of het Bisdom. In de praktijk betekent het dat kerkgangers en anderen in de wijk die het waardevol vinden dat de kerk er is, een kerkbijdrage geven. Hiervoor is de actie KERKBALANS bedoeld. Ieder die omwille van het geloof, cultuur, of sociale cohesie de kerk belangrijk vindt, wil ik vragen om met deze actie mee te doen.

Al werken we met allemaal vrijwilligers, de kerk brengt kosten met zich mee, zoals een salaris voor de priester [de enige betaalde kracht], onderhoud en verzekering van het kerkgebouw, verwarming, computer, enz. – Helaas schrijven we rode cijfers. We teren dus in, maar toch vind ik het frappant dat ook mensen die niet zo kerkelijk zijn, wel meedoen met de actie KERKBALANS. De actie zelf is landelijk, maar wat u voor de actie KERKBALANS geeft, komt geheel ten goede aan onze eigen parochie en parochiekerk. De toekomst van onze parochiekerk hebben we daarmee ook zelf in de hand. Als u vindt dat de kerk er hoort te zijn, druk dat dan a.u.b. uit in de kerkbijdrage. Een aantal oudere vaste deelnemers is komen te overlijden; we streven ernaar dat de generaties na hen hun plaatsen innemen door nu te gaan deelnemen.

Omdat mensen vaker naar een richtbedrag voor hun kerkbijdrage vragen vermelden we het bisdommelijk vastgestelde ‘kerkbijdragetarief’: € 110,–/jaar. (Bij deze hoogte geniet u enkele voordelen bij een huwelijk of uitvaart.) MAAR WIJ ZIJN BLIJ MET IEDERE BIJDRAGE! Het rekeningnummer waarop u uw bijdrage kunt overmaken is:  NL 42 INGB 0001 06 1123  t.n.v. Federatie R.K. Parochies Heerlen

Wat ik interessant vind: wie een jaarlijkse bijdrage voor minimaal vijf jaar toezegt, kan het bedrag jaarlijks als aftrekpost in mindering brengen bij zijn inkomstenbelasting. Dat kan zonder dat er sprake is van een minimum! En, sinds 2017 kan dit zonder tussenkomst van een notaris! Formulieren hiervoor hebben we op het parochiekantoor. En … wij waarderen het natuurlijk bijzonder als u vanwege deze aftrekpost ‘dat extra aan onze parochie wil geven!J Hieronder een rekenvoorbeeld.

Pastoor Wim Miltenburg fso

Hieronder een toelichting met een rekenvoorbeeld hoe het werkt als u van plan zou zijn om € 100 op jaarbasis aan de parochie te geven. Dan kost op deze  manier het geven van € 150,– per jaar u ‘maar’ € 96,–.

 

Toelichting en rekenvoorbeeld

Stel u valt met uw belastbaar inkomen in het 36% tarief. Als u een periodieke gift van € 150 per jaar aan de parochie betaalt, kunt u die € 150 van uw inkomen aftrekken en krijgt u 36% van € 150 terug van de fiscus. Dat is € 54. Netto betaalt u dus maar € 96, terwijl de parochie een bedrag van € 150 ontvangt!

Als kerkbestuur zouden wij natuurlijk ontzettend blij zijn als u dit op deze wijze zou gaan doen. Al meerdere jaren draaien we met verlies. En dat houden we niet lang vol.

Wat moet u doen? U kunt het formulier vanuit de kerk of parochiekantoor meenemen, of downloaden:  https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_%20period_gift_in_geld_ib0802z2fol.pdf  Vul het formulier ‘periodieke gift in geld’ in, onderte­ken het en lever het in bij het pa­rochiekantoor. De penningmeester vult de gegevens van de ontvan­gende parochie in. U ontvangt uw deel van het formulier volledig inge­vuld terug. Als u het nog dit jaar regelt, kunt u de aftrek nog in 2018 toepassen.

Voor de lezingen van vandaag: kijk hier >